صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری مفید 121,144,822,061
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محمدرضا گل دوست 67,865
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 132,135 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,807,937
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06 سهامی با تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,785,085
تاریخ محاسبه NAV: 1395/08/04 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,785,085
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود