صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 117,889,824,748
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محمدرضا گل دوست 67,449
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 132,551 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,770,722
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06 مختلط با تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,747,840
تاریخ محاسبه NAV: 1395/09/16 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,747,837
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود